การติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

การติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี การแพร่เชื้อของโรคมือ เท้า ปาก เข้าสู่ร่างกายมักจะเข้าทางจมูกและปาก และเชื้อก็จะไปฝังตัวที่คอหอยก่อน แล้วจึงลามลงไปยังลำไส้ ทางเดินอาหารส่วนล่าง แล้วจึงแพร่เข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ตามมือ เยื้อบุผนังปาก จนเกิดเป็นตุ่มอักเสบขึ้นมา

การติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก

  • มีการติดต่อจากคนสู่คน
  • เชื้อไวรัสของโรคมือ เท้า ปากจะเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง เชื้อไวรัสจะติดมากับมือ
  • ติดต่อทางภาชนะที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก
  • มีการไอจามรดกันจนเชื้อแพร่กระจาย
  • มีการติดต่อทางน้ำ อาหาร

 

การฟักตัวของเชื้อในร่างกายจะมีระยะ 3-6 วัน แล้วจึงค่อยแสดงอาการของโรคออกมา และเชื้อไวรัสก็จะถูกถ่ายออกมากับอุจจาระ แพทย์จึงสามารถนำอุจจาระไปตรวจได้ภายในเวลา 6-8 สัปดาห์ ดังนั้นเราจึงควรไปพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด