การป้องกันโรคอีสุกอีใส

การป้องกันโรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใสนั้นเป็นได้ในทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แต่ส่วนมากจะเป็นในวัยเด็กมากว่าวัยผู้ใญ่ เนื่อจากเชื้ออีสุกอีใสแพร่ง่ายในเด็กที่ไปโรงเรียน เจอเพื่อนๆ มากมาย ก็สามารถทำให้ติดกันได้ง่ายมากกว่าวัยผู้ใหญ่ แต่ถ้าหากเป็นโรคอีสุกอีใสในวัยเด็กจะหายง่ายและหายได้ไวกว่าวัยผู้ใหญ่ และเราต้องหาแนวทางป้องกันสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่เป็นโรคนี้ได้ง่ายที่สุด

วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็ก

  • เด็กที่มีไข้หรือมีผื่นที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคอีสุกอีใส ให้แยกตัวออกจากเพื่อนๆ หรือให้หยุดเรียนไปสักพัก ไปพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจและวินิจฉัยอาการ ประมาณ 1 สัปดาห์ ถ้าหายแล้วจึงค่อยมาเรียนตามปกติ
  • ระยะแพร่เชื้อไม่ควรให้เด็กไปโรงเรียนหรือไปเล่นสัมผัสใกล้ชิดกับใคร เพราะจะทำให้แพร่เชื้อกระจายไปสู่คนอื่นได้ง่าย
  • ไม่ใช้ของใช้ปะปนกับผู้ป่วยโรคอีสุกอีใส
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส