กล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือด

กล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือด

Myocardial Infarction

Myocardial Infarction : MI  หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือด คือ ภาวะที่หัวใจตายเพราะขาดเลือดมาล่อเลี้ยงเฉพาะที่  พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและพบในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป  โรคนี้จะคล้ายๆกับโรคหลอดเลือดหัวใจ เพราะมีสาเหตุมาจากไขมันอุดตันในเส้นเลือดทำให้เลือดไม่สามารถลำเลียงมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้  การดูแลรักษาตนเองก็จะคล้ายกับการดูแลตนเองจากโรคหัวใจ คือ  การออกกำลังกายตามวัย  การควบคุมอาหารพลังงานสูงและมีปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากจนเกินไป  งดอาหารรสเค็ม  การรับประทานผักผลไม้  การพักผ่อนให้เพียงพอ  การงดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจัยข้างเคียง

  • การอักเสบของหลอดเลือดหัวใจ
  • การติดเชื้อของหลอดเลือดหัวใจ
  • สภาพอารมณ์และจิตใจ