กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ  แต่พบได้ไม่บ่อยเท่ากับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  มีทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง  พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มายุ 40 ปีขึ้นไป  สาเหตุที่สำคัญของโรคนี้มาจาก  การติดเชื้อไวรัส(เอชไอวี, ไข้หวัดใหญ่)  การติดเชื้อแบคทีเรีย  การติดเชื้อจากสัตว์เซลล์เดียว

การป้องกัน

  • วิธีการป้องกัน มีลักษณะคล้ายโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคหัวใจ  และโรคเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ
  • ควรงดยาประเภทเอสไพลิน ที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ