กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมเป็นอย่างไร

กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมเป็นอย่างไร

โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม  เป็นความผิดปกติของหัวใจที่นอกเหนือจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ  กล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือด และโรคเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ  โรคนี้พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง  แต่พบไม่บ่อย  สาเหตุที่สำคัญของโรคนี้มีอยู่ 3 ประการ คือ กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดใหญ่โตขึ้น  กล้ามเนื้อหัวใจขาดความหยืดหยุ่น  และกล้ามเนื้อหัวใจขาดความยืดหยุ่น

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม

 • โรคเบาหวาน
 • พันธุกรรม
 • แพ้ภูมิตัวเอง
 • ต่อมไทรอยด์มีปัญหา
 • ขาดวิตามิน B1
 • ขาดโปรตีน
 • ผลข้างเคียงจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือด
 • การดื่มแอลกอฮอล์

อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม

 • แน่นหน้าอก
 • ใจสั่นๆ เหนื่อยง่าย
 • หน้ามืด วิงเวียนศรีษะ
 • ร่างกายบวม
 • ไอ