ความผิดปกติของดวงตา

ความผิดปกติของดวงตา

ถ้าหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้แต่ไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านี้คืออาการผิดปกติของดวงตาหรือป่าว

  • มองเห็นภาพซ้อน
  • ปวดศรีษะเรื้อรังมากกว่า 1 สัปดาห์
  • เวลาไอหรือจาม จะมีอาการปวดมาก
  • ตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีอาการปวดมาก
  • ปวดหัวจนนอนไม่หลับ (อาจจะมีโรคเนื้องอกในสมองหรือฝีในสมอง)
  • ตาพร่ามัว
  • มีอาการอาเจียนพุ่งออกมา
  • เบื่ออาหาร
  • อ่อนเพลีย

การรักษาหรือวินิจฉัยโรค   ฉายรังสีเอกซเรย์ ครวจจากคลื่นสมอง หรืออาจเพาะเชื้อ ตรวจเลือดหรือทำการผ่าตัดสมอง